top of page

ПОЛІТИКА КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) поширюється на всю інформацію, яку веб-сайт, який належить ТОВ УНАФОРТ, розташований за адресою https://unafort.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту https://unafort.ua - уповноважені співробітники з управління сайтом, що діють від імені ТОВ УНАФОРТ, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до конкретної або ідентифікованої фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням або без використання засобів автоматизації з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» є обов'язковою вимогою до Адміністратора або іншої особи, яка отримала доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або інших законних підстав.

1.1.5. «Користувач сайту https://unafort.ua» - особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує веб-сайт https://unafort.ua.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз відправляє веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Використання Користувачем сайту https://unafort.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач зобов'язаний припинити використання сайту https://unafort.ua.

2.3. Справжня Політика конфіденційності поширюється тільки на сайт https://unafort.ua. ТОВ УНАФОРТ не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті https://unafort.ua.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту https://unafort.ua.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Https://unafort.ua щодо нерозголошення та забезпечення захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на вимогу Адміністрації сайту при реєстрації на сайті https://unafort.ua або при оформленні замовлення на придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті https://unafort.ua в розділі реєстрації і включають в себе наступну інформацію:

 

 1. Прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

 2. Контактний номер телефону Користувача;

 3. Адреса електронної пошти (e-mail);

 4. Адреса доставки Товару;

 5. Місце проживання Користувача.

 

3.3. ТОВ УНАФОРТ захищає Дані, які автоматично передаються при перегляді рекламних блоків і при відвідуванні сторінок веб-сайту https://unafort.ua, на яких встановлений статистичний скрипт системи ( «піксель»):

 

 1. IP-адреса;

 2. інформація з файлів cookie;

 3. інформація про браузер (або іншу програму, що надає доступ до показу реклами);

 4. час доступу;

 5. адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

 6. referrer (адреса попередньої сторінки).

 

3.3.1. Відключення файлів cookie може призвести до неможливості доступу до частин сайту https://unafort.ua, які вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин збирає статистику про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша особиста інформація, не зазначена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, крім випадків, передбачених пунктами 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

 

4.1. Адміністрація сайту Https://unafort.ua може використовувати персональні дані Користувача в наступних цілях: 4.1.1. Ідентифікація Користувача, зареєстрованого на сайті https://unafort.ua для оформлення замовлення, обробки форм даних і (або) укладення договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом з ТОВ УНАФОРТ.

 

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту https://unafort.ua.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, в тому числі направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту https://unafort.ua, надання послуг, обробки заявок і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження точності та повноти наданих Користувачем персональних даних.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Https://unafort.ua про статус Замовлення або про отримання даних з форм.

4.1.8. Обробка та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням сайту Https://unafort.ua.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилок та іншої інформації від імені https://unafort.ua або від імені партнерів https://unafort.ua.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу до сайтів або сервісів партнерів https://unafort.ua з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без будь-якого терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам телекомунікацій, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті https://unafort.ua, в тому числі доставки Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним органам України лише на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надавати інформацію про персональні дані, необхідну для використання Сайту https://unafort.ua.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4 цієї Політики конфіденційності

6.2.2. Забезпечити, щоб конфіденційна інформація зберігалася в таємниці, не розголошувалася без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не продавати, не обмінювати, не публікувати або не розкривати іншими можливими способами передані персональні дані Користувача, за винятком пунктів 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до процедури, яка зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючих господарських операціях.

6.2.4. Заблокувати персональні дані, що стосуються відповідного Користувача, з моменту запиту або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Ставали суспільним надбанням до його втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

8.1. Перш ніж звертатися до суду з позовом за спорами, що виникають з відносин між Користувачем сайту https://unafort.ua і Адміністрацією сайту, в обов'язковому порядку необхідно пред'явити претензію (письмову пропозицію про добровільне врегулювання спору).

8.2 . Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті https://unafort.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Будь-які пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ».

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою «https://unafort.ua/privacy/»

bottom of page